Werkgroep Samen voor Someren

Ontmoet het hart van Samen voor Someren: een groep toegewijde individuen, verenigd door een gemeenschappelijk doel om onze gemeente te versterken en te verrijken. Elk lid brengt een unieke set aan vaardigheden, passies en perspectieven naar de tafel, samenwerkend aan initiatieven die onze inwoners dichter bij elkaar brengen. Van het bevorderen van jongerentalent tot het ondersteunen van mensen met een beperking, deze werkgroep vertegenwoordigt de diversiteit en dynamiek van Someren. Maak kennis met de drijvende krachten achter onze projecten en ontdek hoe hun inzet bijdraagt aan een inclusieve en betrokken gemeenschap.

Jan Müller

Vanaf de oprichting van de Stichting Samen voor Someren ben ik betrokken hierbij. Het doel van Samen voor Someren is om een zo groot mogelijke inwonerbetrokkenheid te bewerkstelligen binnen de gemeente Someren. Dit doel spreekt mij bijzonder aan.

Geert Bukkems

Ik ben al vanaf het begin betrokken bij de werkgroep Samen voor Someren. Ik vertegenwoordig de belangen van de jongeren binnen de commissie. Dit sluit naadloos aan op mijn werkzaamheden voor de Peelpioniers, waarin ik de talenten van jongeren uit de regio ontwikkel. Recentelijk maakte de Peelpioniers nog een film over pesten die opgenomen werd op het Varendonck college in Someren.

Johan Manders

Als iemand die zich prettig voelt in kleinere gezelschappen, vond ik mijn roeping binnen Samen voor Someren. Mijn pad naar dit initiatief begon toen ik op zoek was naar manieren om mijn bijdrage aan onze gemeenschap te verbreden. Bij Samen voor Someren heb ik die kans gevonden. Hier bij Samen voor Someren voel ik me vrij en veilig, omringd door mensen die, net als ik, geloven in de kracht van gemeenschap.

Hetty de Groot

Al gauw na de start raakte ik betrokken bij Samen voor Someren vanuit mijn werk als Community Librarian, werkzaam bij Bibliotheek Helmond-Peel. Ik ben trots op deze mooie club mensen, op wat we zoal al bereikt hebben voor de Somerense gemeenschap. Mijn doel is om door middel van het bevorderen van participatie en mooie initiatieven vanuit de burgers, Someren samen mooier te maken. Ik geniet ervan dat ik vanuit mijn werk en persoonlijke passie/interesse hier een steen aan kan bijdragen.

Conny van Erp

Als nieuwe medewerker (vanaf 1 september 2021) van het team maatschappelijke ontwikkeling binnen de gemeente Someren, stel ik me graag even voor. Mijn naam is Conny van Erp en als beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling werk ik aan beleidsthema’s zoals welzijns- en maatschappelijk werk, Wmo en WvGGZ. Inmiddels heb ik twee vergaderingen van Samen voor Someren bijgewoond en één ding staat als een paal boven water: de leden van Samen voor Someren zijn stuk voor stuk gedreven mensen die graag meedenken bij de beleidsvorming in de gemeente Someren.

Joyce Klumpers

Namens Bibliotheek Helmond-Peel mag ik aansluiten bij de werkgroep Samen voor Someren. Als Community Librarian ben ik altijd aan het netwerken in de Peel regio. Hierbij probeer ik verbindingen te leggen tussen partijen in de regio en hen uit te nodigen gebruik te maken van onze mooie locatie.

Petra van Hoof

Namens de participatiecommissie werk en inkomen maak ik deel uit van deze werkgroep, ik vind veel onderwerpen in onze gemeente interessant, maar ik zet mij vooral graag in voor mensen met een beperking.

Marthine Pluijlaar

Ik ben begonnen als lid van de participatiecommissie in Someren, waarna ik de rol van notulist voor Samen voor Someren op me nam. Al snel ontdekte ik de toewijding van deze groep om echte veranderingen teweeg te brengen. Hun maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor diegenen die ondersteuning nodig hebben, inspireerden me, ondanks mijn eigen beperkingen, om actief bij te dragen aan ons dorp. Onze werkgroep streeft ernaar de vele ideeën van dorpsgenoten tot leven te brengen. Ik geloof sterk in de kracht van vrijwilligerswerk voor het welzijn van onze gemeenschap.

Eric Driessen

Eric is de huisfotograaf van Samen voor Someren.